អំពីអ្នកបង្កើត

នេះ​ជា​ពត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​ខ្ញុំៈ

ឈ្មោះ: ឡូវ គឹមថេង

ឡូវ គឹមថេង

ឆ្នាំ​កំណើត
: ១៩៨៨
សិក្សា: វិទ្យាល័យ បាក់ទូក
រៀន​ថ្នាក់​: ទី១១L1
អ៊ីម៉ែល: Happylkt2006@yahoo.com.cn
លេខ​ទូរស័ព្ទ
: +៨៥៥ ១១ ២២០ ៤០៨

គេហទំព័រនេះ បង្កើត​ឡើង​ ថៃ្ងទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០០៨។​ ហើយ​គេហទំព័រ​​នេះ​ផង​ដែរ​ ខ្ញុំ​បង្កើត​​ឡើង​ដោយ​​មាន​​គោល​​បំណង​ ចង់​​ជួយ​​លើក​​ស្ទួយ​​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ខ្មែរ​ឲ្យមាន​ភាព​រីក​ចម្រើន​ឡើង​ថែម​ទៀត​ដូច​នេះ​ខ្ញុំ​សង្ឈឹម​ថា​ និង​មាន​ប្រិយ​មិត្ត​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​នេះ​កាន់​តែ​ច្រើន​​ជា​លំដាប់។

បញ្ចាក់​គេហទំព័រ​នេះ រក្សា​សិទ្ធិ​កែប្រែ​ដោយ​គ្មានកាល​កំណត់!

សូមអរគណុ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s