ហេតុអ្វីរបស់អ្នក Browser ខុសពីខ្ញុំ?

តើ​អ្នកធ្លាប់បាន​ស្គាល់ Browser ណាខ្លះក្នុងចំណោម Browser ដែល​ល្បីក្នុងពិភពបច្ចេកវិទ្យាដូចជា IE, Firefox, Google Chrome , Opera, Safari…។ តើ​មួយ​ណាដែល​អ្នក​កំពុងតែ​ប្រើ? សម្រាប់ខ្ញុំប្រើទាំងអស់ តែ​អ្វីដែលខ្ញុំប្រើជាងគេនោះគឺ Google Chrome ព្រោះវា​មាន​សុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត ហើយថែមទាំងដើរបានលឿនជាងគេផងដែរ អត់ចាំបាច់ខ្លាច​រំខានដោយ Plug in ទេ​ រួមទាំងល្បឿននៃការបើក ជាពិសេស​គឺសំបូរកម្មវិធីផ្តល់ដោយឥតគិតថ្លៃដូចជា ហ្គេម, កម្មវិធីបន្ថែមសម្រាប់ការិយាល័យ…។ សូមសាកល្បងដោយខ្លួនឯង ដោយប្រៀបធៀបទាំងល្បឿនរបស់វា។

http://www.google.com/chrome/intl/en/make/features.html?hl=en&brand=CHMB&utm_campaign=en&utm_source=en-ha-seaother-other-sk&utm_medium=ha

image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s