ថ្ងៃទី ២ នៃ​កម្មវិធី BarCamp

វេលាម៉ោងស្មាននេះ​គឺម៉ោង 7:18 ព្រឹក​​ កម្មវិធីគឺ​ពុំ​ទាន់មានអ្នក​ចូលរួម​ម្នាក់សោះ ស្ងាត់ឈឹងៗ ខ្ញុំកំពុងតែ​អង្គុយតែ​ឯង​ដើម្បី សរសេរ​កំណត់ហេតុលើ Blogs ។ សម្រាប់កម្មវិធីនាថ្ងៃទី មួយ នៃ Barcamp ហាក់ដូចជា​សប្បាយ​ម៉្យាង​ដែរ តែ​អ្វីដែលខ្ញុំអង្កេតឃើញនោះគឺ ចំណួនអ្នកចូលរួម​កើត​ឡើង​ច្រើន បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​ការ​ខ្វះខាតអាវ​សម្រាប់អ្នកដែលបាន​ចុះឈ្មោះរួម​លើ Online រាប់បញ្ចូលទាំងខ្ញុំម្នាក់ផង។ ហើយ​សម្រាប់ថ្ងៃនេះ​ខ្ញុំសង្ឃឹម​ថា​ខ្ញុំនិង​សំណាង​ល្អ​បាន​បើក​អាវ​មួយសម្រាប់ពាក់ផងដែរ “ បើ​ចូលរួម​កម្មវិធី Barcamp ពុំ​បាន​អាវ​ពាក់ ព្រៀបបាន​ការ​មិន​បាន​ចូលរួមបែបនោះ” ។ ហាហាហា! Barcamp សប្បាយ អីក៏សប្បាយម៉្លេះ​ន៎!

DSC02645

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s