ការ​ពារមេរោគ Autorun.inf ដោយ​ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់

បច្ចុប្បន្នបញ្ហាមេរោគកំពុងតែ​គំរាម​កំហែងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ធម្មតាដែលពុំមែនជាអ្នក IT សំបើមណាស់ ហេតុនេះក្នុង​ប្រធាន​បទ​របស់​ខ្ញុំលើក​នេះ​ ខ្ញុំសូមលើក​យកវិធីការ​ពារ​មួយដែល​ងាយ​និង​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាពខ្ពស់សម្រាប់ជួយដល់​អ្នកទាំងនោះ ដូចខាង​ក្រោម៖

បង្កើត file Autorun.inf មួយដោយ​ប្រើ Notepad ដូចខាងក្រោម៖

image

រួចរក្សាវាទុកជាប្រភេទឯកសារ Autorun.inf បន្ទាប់មកសូម ចម្លងឯកសារ​នេះទៅដាក់ក្នុង USB Flash របស់​អ្នក

រួច​សូម ចុចលើឯកសារ​នេះយក Properties > Security > Edit > Click Deny ទៅកាន់គ្រប់ User Type រួច Apply.

image

រួច​ដក Flash ចេញ​សាកល្បង បង្កើត Autorun.inf ថ្មីដែល​ពុំចាំបាច់កែប្រែតម្លៃ ហើយ​ Copy ដាក់​ក្នុង Flash ដដែល។ ប្រសិន​បើទទួលបាន​សារ​ “ Access is denied “ ​មាន​ន័យថា​អ្នកធ្វើបាន​សម្រេចហើយ។

Contact me if you need for help : 070 21 68 97

Facebook: http://www.facebook.com/lov.kimtheng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s