បិតាភាសា C បាន​បាត់បង់ជីវិតហើយ!

ខ្ញុំពិតជាមាន​ការ​សោកស្តាយជាថ្មី ជាមួយដំណឹងដែល​ទើបតែ​ទទួលបាន​អំពីការ​បាត់បង់ នូវ​មនុស្ស​កំពូលមួយរូបដែលលោកជាបិតា នៃ​ភាសា​កម្មវិធីសំណេរ​ Computer C langugese និងប្រព័ន្ធ Unix គឺលោក Dennis Ritchie។ បន្ទាប់ពីកាលសប្តាហ៍​មុន​នៃ​ដំណឹង​រមណៈភាព​របស់លោក Steve Jobs។ នេះ​គឺ​ពិតជា​រឿង​ដែល​គាប់ជួន​គ្នា​ពេក​ហើយ​សម្រាប់ ពិភពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ដែល​គ្រាន់តែ​មិនដល់មួយ​ខែ​ផង ក៏​បាត់បង់អស់អ្នកប្រាជ្ញា​ ២ រូបបាត់ទៅ។ អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​ប្រវត្តិរបស់លោក Dennis Ritchie បានក្នុង​ Blogs របស់​ខ្ញុំ។ ជា​ចុង​ក្រោយ​ខ្ញុំ​សូម​ចូលរួម​រំលែក​ទុក​ចំពោះ​មោរណៈភាព​របស់​លោក ហើយ​ព្រមទាំងអស់​គុណ​ចំពោះ​ការ​ខិត​ខំរបស់លោក​សម្រាប់​មនុស្ស​ជាតិនា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន។

http://www.efytimes.com/e1/71228/fullnews.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s