ប្រើ Ipod Touch 4 ឲ្យ​ក្លាយ​ជាឧបករណ៍ជំនួយក្នុងសិក្ខាសិលា

IMG_0103   IMG_0102

តើ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ធ្លាប់​មាន​ក្តីស្រមៃដូចខ្ញុំដែរថា Ipod Touch ដែល​អ្នក​កំពុង​តែ​កាន់នូវក្នុងដៃសម្រាប់​តែស្តាប់​បទ​ចម្រៀង និង​សម្រាប់​តែ​លេង​ហ្គេច ឬ​ក៏សម្រាប់​ទំនាក់ទំនង​គ្នា​តាម​បណ្តាញ វា​នឹង​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ដៃ​គូរ​ដ៏​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​អ្នកនា​ពេល​អនាគតក្នុង​ពិធីឡើង​និយាក្នុង សិក្ខាសិលា ដោយ​ពុំ​ចាំបាច់​មាន Latop យក​តាម​ខ្លួននោះ​ទេ? ឥឡូវ​នេះ​វា​បាន​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ការ​ពិត​មួយ​ជំហាន​ម្តង់ៗហើយ សម្រាប់​ក្តី​សុបិន្ត​របស់​ខ្ញុំ។ អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​អាច​សាកល្បងតាម​ខ្ញុំ​បាន​ដោយ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី DocsToGo សម្រាប់​ IOS 4 ដែល​ជា​កម្មវិធី​មួយ​សម្រាប់​ធ្វើ​ការ​បើក​ឯកសារដែល​ជា​ប្រភេទ Microsoft Office នៅ​ក្នុង​ Ipod Touch បាន។ កម្មវិធី​នេះ​មិន​អាច​គាំទ្រជាមួយ​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​របស់ Microsoft Office 2010 ទេ​គឺវា​ស្គាល់តែ​ឯកសារ​ Office 2003។ វា​មាន​លក្ខណះ​មិន​ចាញ់​ទៅ​នឹង​ INumber និង IPages ឬ QuickOffice ដែល​ប្រើនៅ​លើ IPad និង IPhone នោះ​ទេ។ ចំណុច​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ភ្ញាក់ផ្អើល​នឹង​ចង់​ប្រើ​កម្មវិធី​នេះ​គឺ វា​គាំទ្រភាសាខ្មែរយូនីកូដ​ ដែល​ផ្តល់​នូវភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​ខ្ញុំ​បាន​ច្រើន ព្រម​ទាំង​មាន​អារម្មណ៍​ស៊ាំនិង​មុខងារ​ផ្សេង​ៗ​ក្នុង​កម្មវិធីដែល​ប្រៀប​បាន​យើង​កំពុង​ប្រើ MS Office ដូចគ្នា។

តម្រូវការ​នៃ​ឧបករណ៍បន្ថែម​សម្រាប់​ប្រែក្លាយ IPod Touch ទៅជាអ្នក​ជំនួយ​ការ​ក្នុង​សិក្ខាសិលា៖

– ត្រូវប្រើ​កម្មវិធី DocsToGo

– Ipod ចាំ​បាច់​ត្រូវតែ​បញ្ចូលភាសាខ្មែរ

– វាខ្សែសម្រាប់តភ្ជាប់​ពីឧករណ៍​ Ipod ទៅ​កាន់ LCD Projector ព្រមទាំង​មាន​នូវ ឧករណ៍​ Remote Control របស់​ Ipod មួយ​គ្រឿង​ផង​ដែរ។

– ប្រើកម្មវិធី ITune សម្រាប់​បញ្ចូនទិន្នន័យចូល Ipod

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s