អស់បញ្ហាជាមួយ Telerik fdeck សម្រាប់ Facebook

Facedeck

តើ​អ្នក​កំពុង​មាន​បញ្ហាជាមួយគណនី Facebook របស់​អ្នក​មែន​ឬ​ទេ?

ឧ. វា​ឧស្សាហ៍ត្រូវបាន​គេ​ផ្អាកឲ្យដំណើរ​ការ ដោយ​មិន​ដឹង​មូលហេតុ​ជាញឹកញាប់ចំណួន ១៤ ថ្ងៃ ឬ​អាច​មាន​ករណី​មួយ​ចំណួន​​ទៀត​កើត​ឡើង ដោយ​មាន​នូវមេរោគប្រភេទ Spyware វា​ផ្ញើរសារ​មក​កាន់គណនីរបស់​អ្នកតាម​រយះ Text Chat ទាំង​អស់​នេះ​ជា​ករណី​មួយ​ចំណួន​ដែល​ខ្ញុំធ្លាប់​បាន​ជួប​ប្រទះ។

តែ​ឥឡូវ​នេះ​យើង​មាន​ដំណោះស្រាយ​សម្រាប់​ជួយ​ ដល់​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ឲ្យ​ចៀស​ផុត​ពីបញ្ហាទាំង​នោះ ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី Telerik f!acedeck។ Telerik f!acedeck ជា​កូនកម្មវិធីតូចមួយដែល​ត្រូវបាន​គេ​បង្កើត​វា​ឡើង ដោយ​ប្រើកូដ​របស់ Microsoft Silverlight ។ លក្ខណះពិសេស​របស់​កម្មវិធីនេះគឺ

  • ពុំ​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​ការ​ដំឡើង​កម្មវិធីដោយផ្ទាល់ទេគឺ​ ប្រើដំឡើង​តាម Online ទៅ​កាន់​ System Files
  • ងាយ​ស្រួលក្នុង​ការ​ដំឡើង និង​លុបចេញពី ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ
  • ធានាបាន​នូវសុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​ ការពារ​ចំពោះពពួកមេរោគ ដែល​ចង់​ជ្រៀត​ចូលក្នុង​ម៉ាស៊ីន
  • មាន​ UI (User Interface ) ស្រស់ស្អាត​ដូចទៅនឹង​ Style របស់ Windows Phone 7
  • មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​សារគ្រប់ប្រភេទ រួម​ទាំង​រូបភាព, វីដេអូ…
  • តែ​វា​នូវខ្វះចំណុចមួយ​គឺ​មិន​ទាន់ស្គាល់ Khmer Unicode ទេ។

Cool Interface

Telerik fdeck comes with a completely new interface, and a slick one. The black finish touch, the big fonts and lots of free space make a difference.

Easier Photo Upload

A simple drag-and-drop is what stands between your new album and your Facebook friends. Try it out and you won’t quit.

Instant Access to Your Webcam

Turn on your web camera, make a recording and get it instantly in your friends’ feed. Sharing videos and photos has never been more fun.

 

Personalize Your Experience

With Telerik fdeck you choose how you’ll read newsfeeds, update status, make comments, etc. You can also choose a view – standard Facebook view, or grid-like view.

Get Rid of All Annoying Applications

Yes, this is correct. By using Telerik
fdeck you won’t be bombarded with notifications from all types of unwanted applications. You only see what you care for. Sorry Farm fans…

 

Chat Just Like in Facebook

The Chat feature is now available with the official release of Telerik fdeck, allowing you to stay in-sync with your friends’ latest adventures.

imageimage

អ្នក​អាច​សាកល្បងប្រើកម្មវិធីនេះតាមរយះ

http://demos.telerik.com/fdeck/SfcQuickInstall.aspx

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s