ចំណាប់អារម្មណ៍​នៃ​ការ​សាកល្បង​ទស្សនា​ខ្សែភាពយន្ត 3D

ក្នុងពេល​តាំង​ពិពណ៌បច្ចេកវិទ្យា ICT ខ្ញុំ​បាន​ចូល​រួម​សាកល្បងទស្សនា​នូវ​ខ្សែ​ភាព​យន្ត 3D ដែល​ជា​បច្ចេកវិទ្យា​ចុង​ក្រោយ​របស់ក្រុមហ៊ុន​ Sony ដែល​ទើប​តែ​នាំ​ចូល​មក​ថ្មី​មក​កាន់​ប្រទេស កម្ពុជា ក្នុងពេល​ដាក់​ឲ្យ​សាកល្បង​មាន​អ្នក​ចូល​រួម​ទស្សនា​ជា​ច្រើន​រយ​នាក់​សុទ្ធ​តែ​មាន​ភាព​ភ្ញាក់​ផ្អើល ទៅ​នឹង​បច្ចេក​វិទ្យា​នេះ រួម​ទាំង​រូប​ខ្ញុំ​ផង​ដែរ។ តាម​ពិត​ទៅ​ចំណុច​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្សែ​ភាពយន្ត​ដែល​បាន​ចាក់​ផ្សាយ​ទៅ​លើ​លើ​ផ្ទាំសំពតគឺ​ធ្វើ​ឲ្យ​វា​មាន​ភាព​ប្រទាក់​គ្នា​នូវផ្នែក​ Background នៃ​រូប​ភាព​ទាំង​មូល ហើយ​នូវ​ពេល​ដែល​គេ​បាន​ពាក់​នូវវ៉ែន​តា​ 3D ដែល​បានបំពាក់​នូវ​បច្ចេក​វិទ្យាម៉្យាង​សម្រាប់​ធ្វើ​ការ​បំពាក់​នូវ​ផ្ទាំង​រូប​ភាព​ទាំង​នោះ​ចេញ​ពី​គ្នា នាំ​ឲ្យ​គេ​អាច​មើល​ឃើញ​នូវ​រូប​ភាព​ហាក់​ដូច​ជា​ផុស​ចេញ​ដាច់​ពី​គ្នា។ ប្រសិន​បើ​យើង​ប្រើ​នូវ​ភ្នែក​ទទេ​ដែល​ពុំ​មាន​ពាក់នូវ វ៉ែន​តា​ 3D ហើយ​ហាក់​ដូច​ជា​មើល​ឃើញ​រូប​ភាព​ធម្មតា តែ​វា​មាន​ភាព​ស្រអាប់​បន្តិច​នូវ​ផ្នែក​ខាង​ក្រោយ យើង​ក៍​មិន​អាច​ប្រើប្រាស់​នូវ​វ៉ែន​តា​ដទៃ​ ក្រៅពីវ៉ែន​តា​ 3D របស់​វា​បាន​ផង​ដែរ។ ទាំង​នេះ​ជា​ចំណុច​មួយ​ចំនួន​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​សាកល្បង​ជា​ច្រើន​ផង​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ទស្សនា។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s