ផលិផល​បច្ចេកវិទ្យាដែ​ល​ជា​ស្នាដៃ​របស់​កូន​ខ្មែរ​ពិតៗ

ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​ចូល​រួម​កម្មវិធីតាំង​ពិព័ណ៌បច្ចេកវិទ្យានា​សាកលវិទ្យា​ បច្ចេក​វិទ្យា​នៃ​កម្ពុជា យើងខ្ញុំ​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ចំពោះ​ស្នាដៃ​របស់​ និស្សិត​ខ្មែរ​ដែល​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​មាន​ដូច​ជា កម្មវិធី​អាន​សម្រាប់​អាន​អត្ថបទ​ជា​ភាសាខ្មែរ កម្មវិធីសម្រាប់​និយាយសរសេរតាម​អាន ដែល​អាច​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើកម្មវិធី​នេះ​អាច​បញ្ចា​ឲ្យ​ កុំព្យូទ័រ​អាច​សរសេរ​ពាក្យ​ទៅ​តាម​អ្វីដែល​គេ​និយាយ​តាម​ Microphone បាន​ ព្រម​ទាំង​ការដាក់​តាំង​នូវ Robot ដូច​រាង​រថក្រោះ ដែល​ដំណើរ​ការ​តាម​ខ្មែរ ព័ណ៌ខ្មៅ និង​ស។ វា​ជា​ការ​ដែល​អស្ចារ្យ​ណាស់​សម្រាប់​ខ្ញុំ​ដែល​មាន​ឳកាស​បាន​សាកល្បងជា​មួយ​ស្នាដៃ​បែប​នេះ សង្ឃឹម​ថា​កូន​ខ្មែរ​នឹង​ខិត​ខំ​បន្ត​នូវ​ការ​សម្រេច​បាន​នូវ​សុបិន្ត​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​សម្រាប់​ខ្មែរ នា​ពេល​អនាគត​ខាង​មុខ​នេះ​ជា​មិន​ខាន។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s