លក្ខណៈសណ្ឋានខ្លះរបស់ Mac OS X Lion ប្រព័ន្ធប្រតិបត្ដិការនៃអនាគតរបស់ Apple។

អានុភាពនៃ Mac OS X ជាមួយវេទមន្តរបស់ iPad

Mac OS X Lion 10.7 គីជាជំនាន់ទី៨នៃ Mac OS X។ ការបង្ហាញនិងពន្យល់ប្រាប់ពីលក្ខណះខ្លះរបស់វាបានធ្វើរួចមកហើយជាសារធារណះនៅ “Back to Mac” ដែលជាព្រឹត្ដិការណ៍របស់ Apple នាថ្ងៃ20 ខែតុលា ឆ្នាំ2010 កន្លងមក។ Mac OS X Lion គឺជាការលាយបញ្ចូលគ្នារវាង Mac OS និង iOS ដូចជា Launchpad និង Mac App Store នៅលើ Mac។ យ៉ាងណាមិញ Apple បានដាក់ដំនើរការ Mac OS X Lion developer preview (11A390) អោយអ្នកអភិវឌ្ឍប្រើប្រាស់រួចមក ហើយតាំងពីថ្ងៃ24ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ2011 កន្លងមក។ ដូច្នេះនេះជាកាបង្ហាញអោយដឹងខ្លះអំពីលក្ខណះរបស់ Mac OS X Lion ហើយយើងរំពឹងទុកថាវានិងចេញជាសាធារណះ នៅរដូវក្តៅនេះ។

Mac App Store (ហាងកម្មវិធី)

ផ្លូវដ៏ឈ្លាសវៃនៃការស្វែងរកនិងទាញយកកម្មវិធីសំរាប់Mac

Launchpad

ទំព័រនៃកម្មវិធីរបស់អ្នក

 

Full-screen Apps (ដំណើការកម្មវិធីពេញអេក្រង់)

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s