សារ​ចូល​រួម​រំលែក​ទុក​ចំពោះ​បង​ប្អួន​ខ្មែរទូទាំង​ប្រទេស៖

ក្នុង​នាម​ជា​ប្រជាពល​រដ្ឋ​ម្នាក់​ដែល​កំពុង​តែ​សប្បាយ​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​ជាតិ​ប្រពៃ​ណី ដោយ​អកុសលនៃ​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​កម្មវិធីបុណ្យប្រជា​ពល​រដ្ឋដែល​កំពុង​តែ​សប្បាយ​ក៏​ប្រែក្លាយ​ទៅជា​វិនាស​សកម្មដោយ​មិនដឹង​អំពី​មូលហេតុពិត ជា​ការ​គួរ​ឲ្យ​សង្វែក​ចិត្ត​ពេក​ក្រៃសម្រាប់​រូបខ្ញុំ  ហេតុនេះ​ខ្ញុំ​សូម​ចូលរួម​រំលែក​ទុកជា​មួយ​បងប្អូន​រួម​ជាតិ​ទាំង​មូល ជូន​ចំពោះ​អ្នកដែល​បាន​បាត់បង់​ជីវិត​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី ២២ ខែ១១ ឆ្នាំ២០១០ វេលាម៉ោង​ប្រមាណ ៩:៤៥នាទី យប់ជិត​ឈាន​ចូលថ្ងៃ​ទី២៣ ខែ​១១ ឆ្នាំ​២០១០។

 

http://a9.g.akamai.net/f/101/21309/30m/rfa.download.akamai.com/21309/audio/KHM/KHM-2010-1122-2230.mp3 Download this MP3 – (Right Click)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s