ស្ត្រីទីមួយផ្នែកបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

Ada Lovelace ឬ​ហៅថា Ada Bryon កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ១៨១៥ នៅ​ទីក្រុង ឡុងដ៍ ប្រទេស​ អង់គ្លេស ហើយគាត់​បាន​ទទួល​មរណៈភាព​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៧ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៨៥២ ក្នុង​អាយុ៣៦ឆ្នាំ ដោយ​រោគមហារីក​ស្បូន និង​ដាច់​សរសៃ​ឈាម។ Ada Lovelace គឺ​ជា​អ្នក​វិភាគ​ខាង​គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន និង​បាន​ដឹង​យ៉ាងស៊ីជម្រៅ​ទៅ​លើ​គោលការណ៍​របស់លោក Charles Babbage ដែល​អ្នក​ផ្តើម​គំនិត​បង្កើតម៉ាស៊ីន​គិត​លេខ​ដំបូង​បំផុត។ Ada Lovelace បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​គាត់​ជា​អ្នក​សរសេរកម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​ដំបូង​បំផុត ដោយ​សារ​គាត់​ជា​អ្នក​បង្កើត​នូវ​របៀប​សម្រប់សម្រួល​ Symbol ឲ្យ​ទៅ​ជា​វិធាន​មួយ​ក្នុង​កិច្ចការងារ​គណនា​លេខ​ដែល​មាន​ចំនួន​ច្រើន​សូម្បី​តែ Charles Babbage ក៏​ពុំ​បាន​គិត​ពី​លទ្ធភាព​ដូច្នោះ​ដែរ។

The Difference Engine by Charles Babbage (1791–1871)

image004_final

ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៨០ ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​ធ្នូ ផ្នែក​នាយកដ្ឋានបទដ្ឋាន​ការពារយោធាអាមេរិក​បាន​យកភាសាកុំព្យូទ័រ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Ada ដែល​បាន​បង្កើតពីឆ្នាំ​១៩៧៧ ទៅឆ្នាំ​១៩៨៣ ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​ពី​ភាសា Pascal ដែល​ជា​ឈ្មោះរបស់ Ada Lovelace ដាក់​ជា​ភាសាមួយ​ជា​ផ្លូវការ​គឺ MIL-STD-1815, 1815 គឺ​ជា​ឆ្នាំ​កំណើត​របស់ Ada Lovelace ។

ចាប់ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៨ រហូត​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​នៅ​ប្រទេស​អង់គ្លេស​បាន​បង្កើត​ពានរង្វាន់ប្រចាំ​ឆ្នាំ​សម្រាប់​និស្សិត​ស្រី​ដែល​រៀន​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​កុំព្យូទ័រ​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​គ្នា​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​មេដាយ Ada Lovelance ។

 

អត្ថបទ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ដកស្រង​ចេញពី​ ទស្សនាវដ្តី ANT លេខ០២ ឆ្នាំ​ទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s