ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រើ Windows 7 ភាសាខ្មែរ

ខ្ញុំបាន​ធ្វើ​ការ​សាកល្បងប្រើ Windows 7 ជា​ភាសាខ្មែរ​បានមួយ​រយះ ខ្ញុំមាន​អារម្មណ៍ថាវា​ល្អ និង​មិនសូវ​ជា​ពិបាកយល់នូវ​ពាក្យបចេ្ចកទេស​ដែល​ប្រើក្នុង​ Windows 7 ជា​ភាសាខ្មែរ​ប៉ុន្មានទេ។ តែ​ក៏​មិន​មាន​ន័យ​ថា​វា​មិន​មាន​បញ្ហាកើតឡើង​ក្នុង​ពេល​សាកល្បងនេះដែរ។ ខ្ញុំ​បាន​រក​ឃើញ​នូវ​កំហុស​មួយ ចំនួន​ដែល​វា​ជួន​កាល​អាច​បណ្តាលឲ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់ដែល​ពុំ​បានចាប់​អារម្មណ៍​ឈឺក្បាលនោះ​គឺ ការ​ប្តូរនូវ ហ្គាតជេដ ដែល​ផ្ទុក​នូវ Calender មក​ជា​ភាសាខ្មែរ វា​មិន​ដំណើរ​ការ​បាន​ល្អ​ប្រសើរ​ដូច​ក្នុង Windows Vista នោះទេ។​ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​ប្តូរ​វា​ដំបូង​វា​ដំណើរ​ការ​បាន​ជា​ធម្មតា តែ​ក្រោយពេល​ចាប់​ផ្តើម​ម៉ាស៊ីន​ជា​ថ្មី​នោះ​វា​នឹង​បង្ហាញនូវ​ប្រអប់​សារ​ដូចខាង​ក្រោម៖

គ្មានចំណងជើង

នេះ​ជា​ប្រអប់​សារ​ដែល​វា​បាន​បង្ហាញចេញមក​គឺ​វា​បណ្តាល​ធ្វើ​ឲ្យ​ Windows ទាំង​មូល​ឧស្សាហ៍​ជួប​នូវ​បញ្ហា​គាំ Windows Explorer នៅ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំម្តងៗ។ ហើយ​ម៉្សាង​វិញ​ទៀត​នោះគឺ​ CPU វា​ដំណើរ​ការ​យឹត។ ទាំង​នេះ​ជា​រោគសញ្ញាដែល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ Windows 7 ជា​ភាសាខ្មែរ​គួរ​យល់​ដឹង​នៅ​ពេល​រៀន​ប្រើ។ ហើយ​ប្រសិន​បើអ្នក​មាន​ការ​លំបាក់​ក្នុង​ការ​មើល​អក្សរ​ខ្មែរ​ដែល​ជាលក្ខណះលំនាំដើមរបស់​ Windows 7 អ្នកគួរ​ដែរ​សាកល្បង​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី ជំនួយ ធ្វើឲ្យ​តួរអក្សរខ្មែរ​មើល​ទៅ​ស្អាត។  ជា​មួយ​ Register Fix សម្រាប់​ភាសាខ្មែរ។

អ្នក​អាច​ទាញ​យក​បាន​តាម​រយះ

http://nokorsoft.com/2009/12/01/fix-small-khmer-unicode-font-in-vista-windows-7/

image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s