ពុម្ពអក្សរខ្មែរយូនីកូដ ខ្មែរព្រៃវែង ចេញផ្សាយហើយ !

សូមទោសចំពោះការរង់ចាំ ហើយក៏សូមអរគុណជាខ្លាំងដែលបងប្អូនជួយគាំទ្រ និង រង់ចាំការទាញយកពុម្ពអក្សរនេះ ។

តែមិនឲ្យបងប្អូនរង់ចាំយូរទេ នៅថ្ងៃនេះ(១៧ ១០ ២០១០) យើងអាចទាញយកពុម្ពអក្សរ ខ្មែរព្រៃវែង យកទៅប្រើបានហើយ ។

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក

នេះជាលើកទី១ហើយដែលខ្ញុំបានបង្កើតពុម្ពអក្សរ ដូច្នេះបើមានកំហុសឆ្គងណាមួយសូមជួយកែសម្រួលខ្ញុំផង ។

ហើយខ្ញុំសូមអរគុណមិត្តរួមក្រុមទាំងអស់គ្នា(ពត៌មានវិទ្យាកូនខ្មែរ) ដែលបានជួយកែសម្រួល ។

សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រពុម្ពអក្សរខ្មែរយូនីកូដ ខ្មែរព្រៃវែង !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s