ពុម្ពអក្សរខ្មែរសេរីថ្មី

Vathana Font poster by TimBoeun

តើ​ស្អាតទេសម្រាប់ពុម្ពអក្សរខ្មែរសេរីនេះ? សូមនាំ​គ្នាគាំទ្រប្រើ និង​បង្កើតឲ្យ​បាន​គ្រប់គ្នា ដើម្បីប្រយោជន៍ជនជាតិខ្មែរជំនាន់ក្រោយ។

http://www.4shared.com/get/hGVs5o-O/KhmerVathana2010.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s