សេចក្តីប្រកាស

ប្រកាសស្វែងរក​អ្នក​ស្មាក់ចិត្តជួយ​បកប្រែកម្មវិធី Ashampoo Burning, កម្មវិធី Ashampoo Burning គឺជា​កម្មវិធីប្រើសម្រាប់ធ្វើ​ការ​ Burn នូវ​​ DVD បាន​ដូច​ Nero Burning ដែរ។ តែ​អ្វី​ដែល​ Ashampoo Burning ធ្វើបាន​នោះ​គឺ​ វា​គាំទ្រនូវ​ភាសាខ្មែរ​បាន ខុស​ពី Nero ​ដែល​មិនអាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន។ ហេតុនេះ​ខ្ញុំ​សង្ឃឹមក្នុង​ចិត្ត​ថា​ប្រាកដ​ជា​មាន​អ្នក​ដែល​ស្នេហា​ស្រលាញ់​ភាសា​ខ្មែរ​ ចូល​រួម​ជួយ​គ្នា​បកប្រែ​កម្មវិធី​នេះ​ឲ្យ​បាន​សម្រេច​ផង។ សម្រាប់​ការ​បក​ប្រែ​នូវ​កម្មវិធី​នេះ​គឺ​ពុំ​មាន​ការ​លំបាក​ទៅ​លើ​ពាក្យបច្ចេកទេសនោះ​ទេ ប្រសិនបើ​អ្នក​ពុំ​មែន​ជា​អ្នក​ឯកទេស​ខាង​ផ្នែក​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​ក៏​អ្នក​អាច​ចូលរួម​បាន​ដោយ​ដែរ ឲ្យ​តែ​អ្នក​មាន​ចិត្ត​ចង់​ជួយ​អភិវឌ្ឍន៍​កម្មវិធី​ជា​មួយ​ខ្ញុំ។ ខ្ញុំ​សូម​ធ្វើ​ការ​អរគុណ​ទុក​ជា​មុន​សម្រាប់​កូន​ខ្មែរ​ជំនាន់​ ក្រោយ​សម្រាប់​ការ​ចូល​រួម​ដ៏​មាន​ប្រយោជន៍​របស់​អ្នក​សម្រាប់​ជួយ​ទៅ​ដល់​មាតុភូមិដ៏កំសត់​របស់​យើង។ សូម​នាំ​គ្នា​ធ្វើ​អ្វី​មួយ​ទុក​សម្រាប់​ជា​កេរមរតក​សម្រាប់​កូន​ខ្មែរ​ជំនាន់​ក្រោយ។

1

2

3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s