តើ​កន្លែង​ណាមាន​ Internet ដើរលឿន?

ប្រសិនបើ​អ្នក​ជា​អ្នកចូល​ចិត្ត​ដើរ​រកកន្លែង​លេង​ Internet ដែល​មានសេចក្តីសុខ​ដូច​ជា​រូប​ខ្ញុំ​គឺ​មាន​តែ​នៅ Daily Internet ទេ ដែល​ល្អសម្រាប់​អ្នក​​ព្រោះ​អ្នក​អាចកំសាន្ត​ដោយ​សប្បាយ​ជា​មួយ​នឹ​ងល្បឿន​នៃ​ speed internet 2Mb ជា​មួយ​នឹង​តម្លៃ​ថោក​សមរម្យ​ផង​ដែរ។ ដែល​មាន​ទី​តាំង​ស្ថិត​នៅ​ជិត​សាលា​រៀន ជ័យថាវី បាក់ទូក ឬ​នៅ​ទល់​មុខ​នឹង​ហាង​ សាសាប៊ូតិច។ ហើយ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ស្គាល់​កន្លែង​ផ្សេង​ក្រៅ​ពី​នេះ​សូម​ជួយ​ប្រាក់​ខ្ញុំ​ផង។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s