ចាប់ផ្តើម​ការ​រុករកថ្មីជាមួយ Ashampoo Burning Studio 10

អ្នក​ប្រហែល​ជា​ធ្លាប់បាន​ស្គាល់ខ្លះមក​ហើយ​អំពីផលិតផល Ashampoo ដែល​វា​ជា​កម្មវិធីដែល​នាំ​មុខ​គេ​មួយ​ ដែល​កំពុង​មាន​ភាព​ពេញ​និយម​ផងដែរ។ ឥឡូវនេះ​ខ្ញុំ​នឹង​នាំ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នាឲ្យ​បាន​ស្កាល់​អំពី Ashampoo Burning Studio 10 ជា​កម្មវិធី​សម្រាប់​បង្កើត​ ស៊ីឌី​ដែល​មាន​លក្ខណះមិនចាញ់​ Nero នោះ​ទេ។ អ្នក​អាច​សាកល្បង​វា​ដោយ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ដោយ​ខ្លួន​អ្នក​ផ្ទាល់។

http://www.ashampoo.com/en/usd/pin/2610/Burning_Software/Ashampoo-Burning-Studio-10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s