នាទីបច្ចេក​វិទ្យាសាស្រ្ដ និង​ចក្រវាលយើង

រូប​ភាព​លោក គង់ ផារិទ្ធ កំពុង​ដំឡើង​កន្លែង​សាក​អាគុយ​ដើរ​ដោយ​ពន្លឺ​ព្រះ​អាទិត្យ។ រូប​ភាព​ផ្ដល់​ឲ្យ​ដោយ​លោក គង់ ផារិទ្ធ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s