វិបត្ដិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានជួយជំរុញឲ្យចិនមាន​កំណើន​ឧស្សាហកម្ម​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​អ៊ីនធើរណិត​កាន់​តែ​ខ្ពស់​ឡើង

ពាណិជ្ជកម្ម​តាមអ៊ីនធើរណិ​ត​​នៅ​​ប្រទេស​ចិន​​កាន់​តែ​រីក​ព្រោង​ព្រាត​ជា​លំដាប់។

ចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងឡើងនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញ
វ៉ិបសាយថ៍នៅលើអ៊ីនធើរណិត ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក
តាមអ៊ីនធើរណិត ឬហៅថា E-Commerce បានមានស្ទុះលូត
លាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សដោយក្លាយទៅជាឧស្សាហកម្មមួយដែល
មានការរីកចម្រើនលឿនបំផុតមួយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាឧស្សា
ហកម្មផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនេះ។

តាំងពីពេលមានការបង្កើតវ៉ិបសាយថ៍ដែលគេហៅថា World
Wide Web (WWW) នោះ បណ្ដាញអេឡិចត្រូនិកបម្រើសេវា
អតិថិជនមួយនេះ បានបង្ករឲ្យមានជាទីផ្សារលក់ដូររបស់របរ
ផ្សេងៗ ក៏ដូចជាសេវាទាំងឡាយផងដែរក្នុងទឹកប្រាក់សរុបរាប់
ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំៗ។

នៅក្នុងការលក់ផលិតផលទំនិញផ្សេងៗតាមវ៉ិបសាយថ៍ដែល
គេកត់សម្គាល់ឃើញមានការលូតលាស់ចំណេញប្រាក់ច្រើន
នោះមានដូចជាក្រុមហ៊ុន អ៊ីនធើរណិត Amazon.com និង
ក្រុមហ៊ុន E-Bay ជាដើម។ ការរីកចម្រើននៃបណ្ដាញធ្វើជំនួញ
តាមអ៊ីនធើរណិតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិច
បានជះឥទ្ធិពលទៅដល់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភព
លោកនេះក្នុងនោះមានដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើម។

ប៉ុន្ដែប្រទេសដែលគេកត់សម្គាល់ឃើញថា មានការរីកលូតលាស់
ខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺប្រទេសចិន ដោយហេតុថា ការលក់ដូរទំនិញ
និងសេវាតាមអ៊ីនធើរណិតបានកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងឆ្នាំនេះ
ប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំមុន។ ការកើនឡើងនៃទំនុកចិត្ដរបស់អតិថិជន
នៅក្នុងការប្រើសេវាអ៊ីនធើរណិតដើម្បីទិញលក់ផលិតផលនោះ
ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុករបស់ចិនដូចជាក្រុមហ៊ុន Baidu និងក្រុមហ៊ុន
TaoBao កំពុងតែទទួលបាននូវជោគជ័យខ្ពស់នៅក្នុងផ្នែកនេះ។
អ្វីដែលគេកត់សម្គាល់នោះគឺថា កំណើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មធ្វើ
ជំនួញតាមអ៊ីនធើរណិតនេះ គឺមួយផ្នែកងក៏ដោយសារតែវិបត្ដិ
សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះតែម្ដង។ មិត្ដអ្នកស្ដាប់ប្រាកដជាឆ្ងល់ខ្លាំង
ជាមិនខាននោះទេថា ចុះហេតុអ្វីបានជាពេលមានវិបត្ដិ បែរជា
ឧស្សាហកម្ម e-commerce នៅចិននេះក្លាយទៅជាជោគជ័យ
ទៅវិញ។ នៅក្នុងនាទីវិទ្យាសាស្រ្ដ និងបច្ចេកវិទ្យារបស់វិទ្យុអូស្រ្ដាលី
យើងនៅថ្ងៃនេះ លោក ឃុន អាឡិច បានស្រង់របាយការណ៍របស់
លោក Girish Sawlani នៃកម្មវិធី Connect Asia មកជូនជាទី
សណ្ដាប់។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s