បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា៖ កម្មវិធីជជែក​កម្សាន្ដ​តាម​អ៊ីនធើរណិត​ជា​ភាសា​ខ្មែរ

រូបភាព​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​ SabayTalk ជាភាសាខ្មែរ។

សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមឈានជើងទៅមុខបន្ដិច
ម្ដងៗហើយ នៅក្នុងផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីកុំព្យូទ័រដោយខ្លួនឯង។
រហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាប្រើតែបច្ចេកវិទ្យាពីក្រៅ
ប្រទេស ជាភាសាបរទេស ដែលជាកត្ដាមួយអាចញុំាំងឲ្យអក្សរ
សាស្រ្ដខ្មែរធ្លាក់ចុះ ដោយពលរដ្ឋនាំគ្នាផ្ដោតការយកចិត្ដទុកដាក់
តែទៅលើភាសាបរទេស។

ប៉ុន្ដែអ្វីៗអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានសម្រាប់កម្ពុជា។ នៅក្នុងនាទី
វិទ្យាសាស្រ្ដ និងបច្ចេកវិទ្យារបស់វិទ្យុអូស្រ្ដាលីយើងនៅថ្ងៃនេះ
ខ្ញុំបាទ ឃុន អាឡិច មានកិត្ដិយសសូមនាំមកជូននូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មី
របស់កម្ពុជា ដែលកម្ពុជាបានបង្កើតខ្លួនឯងផ្ទាល់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរ។
នេះគឺកម្មវិធីកុំព្យូទ័រសម្រាប់ជជែកកម្សាន្ដតាមអ៊ីនធើរណិតមាន
ឈ្មោះថា SabayTalk ដែលបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានវិទ្យា
CIDC នៅភ្នំពេញ។ លោក ស៊ុម ចន្ទបូរិទ្ធិពីក្រុមហ៊ុននេះផ្ដល់ការ
ពន្យល់អំពីកម្មវិធីជាភាសាខ្មែរនេះ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s