បញ្ហាសន្ដិសុខ និងសុវត្ថិភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធើរណិត

បញ្ហា​សុវត្ថិភាព​ និង​សន្ដិសុខ​ព័ត៌មាន​នៅលើ​អ៊ីនធើរណិត​គឺជា​បញ្ហា​មួយ​ដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​សាមញ្ញ​ធម្ម​តា​កំពុង​ប្រឈមមុខ។ រូប​ភាព​ Google ជាភាសា​ចិន​។

ក្នុងជីវិតមនុស្សជាតិយើងនេះ អ្វីៗក៏ដោយហាក់ដូចជាមានបញ្ហា
មិនចេះចប់មិនចេះហើយ។ បាទ! តាមការសង្កេតរបស់បញ្ញាវ័ន្ដ
ជាតិ និងអន្ដរជាតិអ្វីៗក្នុងលោកនេះ មានភាពវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន
របស់វា។

តួយ៉ាងនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា និងអ៊ីធើរណិត ថ្វីត្បិតតែវិស័យ
នេះមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សមានភាពងាយ
ស្រួលខ្លះក៏ពិតមែន ក៏ប៉ុន្ដែវាមិនមែនមានន័យថា វិស័យនេះគ្មាន
បញ្ហានោះទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្វីដែលមនុស្សលោកយើង
ចង់បានគឺកាត់បន្ថយភាពអិវជ្ជមានឲ្យបានអប្បបរមាដែលអាចធ្វើ
ទៅបាន។

នៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា និងអ៊ីនធើរណិតនេះ បើតាមប្រសាសន៍
របស់ស្ថាបនិក និងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្ម
ខាងផ្នែបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្ដាលិបានឲ្យ
ដឹងថា ការវិវឌ្ឍកាន់តែទៅមុខខាងភាពខូចរបស់ឧក្រិដ្ឋជនក្នុងវិស័យ
អ៊ីនធើរណិត និងបច្ចេកទេសខ្ពស់ៗរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យយុទ្ធ
សាស្រ្ដរក្សាសន្ដិសុខ និងសុវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ
អូស្រ្ដាលីមានសភាពយឺតយ៉ាវដើរតាមមិនទាន់ជនខិលខូចនោះ
ឡើយ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s