ពិធី​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​នូវ​ផលិតផល​របស់​ក្រុមហ៊ុន Microsoft

កាល់​ពី​ថ្ងៃ ២១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៩ នៅឯសណ្ឋាគារ Naga world មាន​រៀប​ចំ​ពិធី​តាំង​បង្ហាញ​ការ​បើក​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ Microsoft Windows 7 នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ រយះពេល​ ១ ថ្ងៃ​ពី​ម៉ោង ៨:៣០នាទី​ព្រឹក រហូត ៧យប់។​ ដោយ​ក្នុង​កម្វវិធី​ដ៏​សប្បាយ​នេះ​ផង​ដែរ​មាន​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​ផ្សង​សំណាង​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចូល​រូម​ ទទួល​បាន Microsoft Windows 7 Ultimate ចំនួន​10 និងMicrosoft windows 7 professional ចំនួន20 ព្រម​ទាំង​ការ​ប្រកាស​បើ​ក​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ One Step For Future និង​ Imagine Cup ដែល​ផ្ដល់​នូវ​សារៈ​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​សិស្សនិស្សិត​ផង​ដែរ។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s