ពិធីដាក់​តាំង​បង្ហាញ​មនុស្ស​យន្ត​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា

នេះ​ជា​ភាព​ភ្ញាក់ផ្អើល​ជា​លើក​ទី​មួយ​សម្រាប់​រូប​ខ្ញុំ ​ដែល​មានវាសនា​អាច​ឃើញ​នូវ​រូប​មនុស្ស​យន្ត​ជា​លើក​ដំបូល​ដោយ​ផ្ទាល់​ភ្នែក។ នៅ​ CJCC កាល​ពី​ ថ្ងៃ ២៨ ខែ វិច្ឆិកា ២០០៩។ ដែល​ការ​ដាក់​តាំង​នេះ​មាន​ការ​ចូល​រូម​ពី​អ្នក​ទស្សនា​ជា​ច្រើន ហើយ​រូប​មនុស្ស​យន្តមាន​ ២ សម្រាប់​បង្ហាញ និង​ការ​សម្តែង​របាំ Taiko។ ខ្ញុំ​សង្ឈឹមថា​និង​មាន​ថ្ងៃ​ណា​មួយ​កូន​ខ្មែរ​ពិត​ជា​អាច​បង្កើត​បាន​រូប​មនុស្ស​យន្ត​ដូច​ប្រទេស ជប៉ុន​ជា​មិន​ខាន។

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s