ក្រុមហ៊ុន Microsoft និង Yahoo រួមកម្លាំង​គ្នា​តទល់​នឹង​ក្រុមហ៊ុន Google

Aus_Microsoft_Bing_20090917__285x

បន្ទាប់ពីបានធ្វើការចរចាម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនចេះដាច់ស្រាច់អស់ពេល
ជាងមួយឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ និងអ៊ីនធើរណិតធំពីរនៅសហ
រដ្ឋអាម៉េរិកគឺក្រុមហ៊ុន Microsoft និង Yahoo បានសម្រេចរួមកម្លាំងគ្នា
ជាធ្លុងមួយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Google ខាង
បណ្ដាញរាវរកតាមអ៊ីនធើរណិត។

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានរយៈពេល១០ឆ្នាំ ហើយក្រុមហ៊ុន Microsoft និង
Yahoo នឹងចែករំលែកកម្មវិធីកុំព្យូទ័រសម្រាប់រាវរកនៅតាមអ៊ីនធើរណិត
និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នា។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងអនុវត្ដឡើងចាប់
ពីឆ្នាំ២០១០តទៅ ដោយផ្ដោតទៅលើទីផ្សារនៅអឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាម៉េរិក។
នៅក្នុងនាទីវិទ្យាសាស្រ្ដ និងបច្ចេកវិទ្យារបស់វិទ្យុអូស្រ្ដាលីនៅថ្ងៃនេះលោក
ឃុន អាឡិច បានដកស្រង់របាយការណ៍របស់អ្នកស្រី Karon Snowdon
ជុំវិញផលប៉ះពាល់ ឬមិនប៉ះពាល់នៃការរួមកម្លាំងគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft
និង Yahoo នៅក្នុងទីផ្សារនៅអាស៊ី។

ប្រភពទទួលបានដោយ http://khmer.radioaustralia.net.au

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s