ដំណឹងជ្រើសរើសសមាជិកសម្រាប់គម្រោង OSF របស់ Microsoft

image003

សួរស្តី អ្នកទាំងអស់គ្នា! ថ្ងៃនេះ​ខ្ញុំមាន​កិត្តិយស​សូមធ្វើការ​ផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានថ្មីមួយ ដែល​ធានាថា ប្រិយ​មិត្ត​អ្នក​អាន​ប្រាកដ​​ជា​ចង់​ដឹង​ជា​​មិនខាន នោះគឺ សេចក្តីជួនដំណឹង​នៃ​ការ​បើក​ជ្រើសរើសសាមាជិក​ស្មាក់ចិត្ត​នៃ​ក្រុម OSF  នាថ្ងៃ អនាគត សម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ខ្ញុំនាមខ្ញុំបាទ​ជា​សមាជិកម្នាក់ ។ ខ្ញុំមានមោទនភាព​ជា​ខ្លាំង​សម្រាប់ខ្លួនឯង និង​ចំពោះសង្គមជាតិ ដែល​មាន​ឪកាស​អាច​ធ្វើការ​សិក្សាស្វែងយល់អំពី បច្ចេកវិទ្យា ចុង​ក្រោយរបស់ Microsoft និង​ធ្វើការ​ពង្រីកចំណេះដឹង សម្រាប់ខ្លួនឯង។ សម្រាប់​គោលបំណង​សំខាន់នៃ​ការជ្រើសរើសសមាជិកនេះគឺ ក្រុមហ៊ុន Microsoft ចង់ជួយ​រដ្ឋាភិបាលក្នុងការ​ជួយ​លើក​កម្ពស់​ធនធាន​មនុស្ស​ សម្រាប់​ផ្នែក​ព័ត៌មានវិទ្យាក្នុង​ប្រទេស​ឲ្យ​មាន​ភាព​រីកចម្រើន ដោយបាន​ធ្វើ​ការ​បណ្តុះបណ្តាល តាម​រយះ Online ឬអាច​ហៅបាន​ម៉្យាងទៀតថា Self E-learning ។ ដែល​សមាជិកទាំងនោះអាច​ទទួលបាន​អត្ថប្រយោជន៍ចំណោះដឹងដូចជា ទាក់ទង​និង​ផលិតផល​ថ្មីៗរបស់ Microsoft រួចធ្វើការ​ចែក​រំលែកចំណោះ​ដឹង​ដែល​បាន​មក ទៅឲ្យ​អ្នក​ដែល​មាន​ចិត្ត​ស្រលាញ់អំពីបច្ចេកវិទ្យាជាបន្ត។ ប្រសិនបើ​ប្រិយមិត្តមាន​ចិត្ត​ចង់​ចូលរួម សូមប្រញាប់ឡើង។ សូមចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រ ខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s