ពិធី​សិក្ខាសិលា​ស្ដី​ពី​ការ​បច្ចេកវិទ្យា​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន BarCamp9 PP

កាល​ពី​ថ្ងៃ​​ សៅរ៍​ និង​អាទិត្យ ទី ០៣-០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០០៩ នៅសកល​វិទ្យា​ល័យ បញ្ញាសាស្ត្រ មាន​ការ​រៀប​ចំនូវ​ពិធី សិក្ខាសិលា ស្ដី​ពី​ការ​ចែក​រំលែក បច្ចេកវិទ្យា ថ្មីៗ​ ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី Microsoft និង Open Source។ ដែល​ពិធីនេះ​បាន​បង្ក​ទៅ​ដោយ​ភាព​រីករាយ ដោយ​មាន​ការ​ចែក នូវ​កញ្ចប់​កម្មវិធីស៊េរីថ្មី របស់​ Microsoft Windows 7 ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ ចំនួន​ជាង ២០០គ្រឿង ដែល​មាន​តម្លៃ​ជាង​៤០០០ដុល្លា។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s