រថយន្ដ​អង្គរ​ ៣៣៣ ទំនើប​ថ្មី​របស់​កម្ពុជា​

នេះគឺជារថយន្ដអង្គរ៣៣៣ ដែលជារថយន្ដទំនើបថ្មីបំផុតរបស់កម្ពុជា ដែលមានបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្ដិជាច្រើន។ លោក ញៀន ផល្លឹក ជិះនៅខាងឆ្វេងក្នុងកៅអីបើកបរ។ រូបថតដោយ តាំង ឈិនសុធី។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s