ការ​វិល​ត្រលប់!!!

សូម​ស្វាគមន៍​ចំពោះ​ការ​វិល​ត្រលប់​មក​កាន់​ផ្ទះ​របស់​ខ្លួនឯង​វិញ! ខ្ញុំ​មាន​ភាព​សប្បាយ​នៅ​ពេល​ប្រលង់​ចប់​ថ្នាក់​ជាតិ​ ១២ តែ​នូវ​កំពុង​រង់​ចាំ​ស្តាប់​លទ្ធ​ផល​យ៉ាង​ក្តៅ​ចិត្ត! ប្រាថ្នា​ថា​និង​ជាប់​ដោយ​មោទនភាព! សម្រាប់​គោលការណ៍​បន្ទាប់​មក​ទៀត​ខ្ញុំ​នឹង​ត្រៀម​ខ្លួន​រៀន​ថ្នាក់​មូលដ្ឋាន​​នៃ​ព័ត៌មាន​​វិទ្យា! និង​ត្រៀម​រៀន​ថ្នាក់​គ្រប់គ្រង់​ផង​ដែរ។  ខ្ញុំ​សន្យា​ថា​និង​ព្យាយាម​ឲ្យ​អស់​ពី​កម្លាំង​កាយ​ចិត្ត​ធ្វើ​កម្មវិធី​ចុង​ក្រោយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា KMP ឲ្យ​សម្រេច​ឲ្យ​បាន​ឆាប់​។ ដើម្បី​ទុក​ជា​ស្នាដៃ​មុន​ពេល​ចូល​រៀន​សកល​វិទ្យាល័យ ។ :->

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s