កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ Google Ocean និង Google Earth

តើមិត្ដអ្នកស្ដាប់អ្នកដឹងទេថា ផ្ទៃទឹកសមុទ្ទមានទំហំធំជាងផ្ទៃដីនៅលើភព
ផែនដីយើងនេះដែរឬទេ? ប៉ុន្ដែមនុស្សយើងភាគច្រើនកម្រនឹងមានឱកាស
ទៅលេង និងធ្វើការពិនិត្យមើលថា តើនៅក្រោមទឹកសមុទ្ទពណ៌ខៀវ
ស្រងាត់នោះមានអ្វីខ្លះ?

ឥឡូវនេះ ការរីកចម្រើនខាងបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រកំពុងតែធ្វើឲ្យបណ្ដាសមុទ្ទ
នៅក្នុងពិភពលោកនេះមិនសូវមានសភាពអាថ៌កំបាំងដូចពេលមុនឡើយ
ហើយបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រក៏អាចនឹងជួយការពារពិភពទឹកសមុទ្ទរបស់យើង
ពីការបំពុលបរិស្ថាន និងបញ្ហាបន្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុបានផងដែរ នៅពេល
ដែលបណ្ដាជនបានយល់ច្រើនអំពីពិភពនេះ។

បាទ! តើនេះមានន័យយ៉ាងណា? តទៅនេះលោក ឃុន អាឡិច បានដក
ស្រង់របាយការណ៍វិទ្យាសាស្រ្ដមួយពីកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Australia Network
ជុំវិញការស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រដើម្បីផ្ទុកទិន្នន័យអំពីមហាសមុទ្ទ
សាគររបស់ភពផែនដីដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការរក្សា និងអភិរក្សឲ្យ
បានគង់វង់។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s