សុំ​ច្បាប់​ឈប់​សម្រាក​មួយ​រយះ​ពេល​សិន!

សួរស្តី​ប្រិយមិត្ត​ជា​ទី​នឹក​រលឹក! ខ្ញុំ​សូម​ឈប់​សម្រាក​ការ​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ក្នុង​គេហទំព័រ​ សម្រាប់​កូន​ខ្មែរ ក្នុង​រយះ​ពេល​មួយ​ខ្លី​សិន ព្រោះ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ត្រៀម​ខ្លួន​ប្រលង​ ឆមាស​ថ្នាក់​ជាតិ ទី12 នា​ពេល​ខាង​មុខ។ អាស្រ័យ​ហេតុ​នេះ​​សូម​ប្រិយ​មិត្ត​កុំ មាន​ការ​ខឹង​នឹង​ការ​ផ្តាក់​ការ​ផ្សាយ​នេះ ហើយ​សូម​បន្ត​ការ​គាំទ្រ​គេហទំព័រ​នេះ នៅ​ចុង​ខែ ៧ បន្តទៀត។ ខ្ញុំ​សន្យា​ថា​នឹង​នាំ​មក​ជូន​នូវ​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ​ជា​បន្ត​សម្រាប់​ការ​ផ្សាយ​លើ​ក្រោយ! អរគុណ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s