កាតឥណទានប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ – Super Credit Card

មិន​យូរប៉ុន្មាន​នោះទេ វិស័យធនាគារ​អន្ដរជាតិ​ខាង​កាត​ឥណទាន​នឹង​ត្រូវ​ពង្រឹង​ដោយ​សារ​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​កាត​ឥណទាន​​កាន់​តែមាន​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​។ រូបភាពឯកសារ​របស់ [ABC]​

ការក្លែងបន្លំការប្រើប្រាស់កាតឥណទានតាមអ៊ីនធើរណិតឥឡូវនេះកំពុង
ធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ខាតបង់ប្រាក់១ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំៗ។ ប៉ុន្ដែថ្មីៗ
នេះ ក្រុមហ៊ុនតូចមួយស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្ដាលី
ជឿ ជាក់ថា តាមរយៈការប្រើប្រាស់នូវប្រភេទកាតឥណទានថ្មីដែលប្រើ
លេខសម្ងាត់ម្ដងបោះចោល គេអាចលប់បំបាត់ការលួចក្លែងបន្លំបាន។

កន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុន Emue Technologies របស់អូស្រ្ដាលីដែលរក
ឃើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះ កំពុងតែបានការអនុញ្ញាតពីធនាគារធំៗធ្វើតេស្ដ
កាតឥណទាន Visa នៅក្នុងប្រទេសបួនគឺប្រទេសអង់គ្លេស ស្វីស អ៊ីស្រាអែល
និងអ៊ីតាលី។ តើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះ ពិតជាអាចជួយដល់អតិថិជន និងធនាគារ
ធំៗទប់ស្កាត់ជនខិលខូចបានទេ?

តទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់របាយការណ៍របស់លោក ឃុន អាឡិច ជុំវិញ
ការស្រាវជ្រាវថ្មីនេះ នៅក្នុងនាទីវិទ្យាសាស្រ្ដ និងបច្ចេកវិទ្យារបស់វិទ្យុអូស្រ្ដាលី។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s