គ្រឿង CHIP មីក្រូអេឡិចត្រូនិកថ្មីអាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទអ្នកក្លាយជា GiFi

អនាគត​បច្ចេកវិទ្យា​ GiFi ប្រើជាមួយ​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក​ដូចជា​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ដែល​អាច​បញ្ចូន​ទិន្នន័យ​ក្នុង​ល្បឿន​ ៥ Gigabits ក្នុង​មួយវិនាទី។ ប្រភពរូបភាព [ABC]

ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយអំពីឈីពកុំព្យូទ័រធ្វើពីសារធាតុស៊ីលីខិន របស់បណ្ដា
អ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្ដាលី ត្រូវគេគិតទុកថា នឹងធ្វើបដិវត្ដ
វិស័យគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងជាងបច្ចុប្បន្ននេះទៅ
ទៀតជាពិសេសខាងការផលិតទូរទស្សន៍, គ្រឿងទូរស័ព្ទ និងម៉ាស៊ីន
ចាក់ថាសឌីវីឌីជាដើម។

ឈីពកុំព្យូទ័រថ្មីនេះដែលមានឈ្មោះថា GiFi មានទំហំតែ៥មីលីម៉ែត្របួន
ជ្រុងប៉ុណ្ណោះ។ ឧបករណ៍ថ្មីនេះអាចបញ្ជូនទិន្នន័យតាមវិទ្យុសញ្ញាបាន
ក្នុងល្បឿន ៥ Gigabits ក្នុងមួយវិនាទី ក្នុងចម្ងាយដែលគេបានសាក
ល្បងប្រហែលជា១០ម៉ែត្រ។ នេះជាល្បឿនយ៉ាងលឿនមិនធ្លាប់មានពី
មុនមក។ តើការស្រាវជ្រាវនេះអាចត្រូវគេយកទៅអនុវត្ដបានក្នុងវិស័យ
អ្វីខ្លះ និងដោយវិធីណា? ជាបន្ដទៅទៀតនេះ នៅក្នុងនាទីវិទ្យាសាស្រ្ដ
និងបច្ចេកវិទ្យារបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃនេះ លោក ឃុន អាឡិច សូមជំរាប
ពិស្ដារបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s