ជំងឺទឹកនោមផ្អែម

ថ្ងៃ​ទី ១៤ វិច្ឆិកា ជា​ទិវា​ជំងឺទឹកនោមផ្អែមពិភពលោក។ សហព័ន្ធ​អន្តរជាតិ​នៃ​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម និង អង្គការ​​​សុខភាព​ពិភពលោក តែរៀបចំទិវានេះ ក្រោម​ប្រធានបទ​ផ្សេង​គ្នា។
តើអ្វីជាជំងឺទឹកនោមផ្អែម ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s