គ្រឿងភ្លេងខ្មែរ បូរាណ ( ស្គរ )

នៅក្នុងវង់ភ្លេងបូរាណខ្មែរ មាន ជារឿយៗ មានគេសង្កេត ឃើញស្គ តែងតែ ចូលរួមស្ទើរ តែគ្រប់​សកម្មភាព នៃការ ប្រគំ ភ្លេង ក្នុង វិធីផ្សេងៗ ។ស្គរ ដែលខ្ញុំលើកយកមក ប្រាប់ ខ្លះ នេះ សូមលើក យក ស្គរណា ដែល ខ្ញុំបាន ស្គាល់​តែប៉ុណ្ណោះ ។

  1. ស្គរ ឆៃយ៉ាំ
  2. ស្គរ បញ្ជាន់ អារក្ស
  3. ស្គរធំ ពិនពាណ្ណ

  4. ស្គរ សម្ភោ

  5. ស្គរធំ សម្រាប់ ដាក់​ក្នុង​វត្តអារាម
  6. ស្គរ យីកេ
  7. ស្គរ ល្ខោន បាសាក់ ឬ ស្គរ ប៉ាហ៊ី
  8. ស្គរ តូច សម្រាប់ ភ្លេងខ្មែរ

ខ្ញុំបាន​ស្គាល់ បានតិចតួចណាស់ បើលោក អ្នក មានស្គាល់ សូមជួយ ប្រាប់ បន្ថែម ដើម្បីដាក់តាំង បង្ហាញ ឲ្យកូនខ្មែរ ដឹង​ផង ។

សូមអរគុណទុកជាមុន!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s