បើក Registry វិញ នៅ​ពេល​មេរោគ​បិទ

មិត្រ​​ៗ​ខ្ញុំ​ធ្លាប់​សួរ​ពី​បញ្ហា​​នេះ​ ច្រើន​មក​ហើយ គឺ​ក្រោយ​ពេល​ដែល​​​គេ​កំចាត់​មេរោគ​​ដែល​ចូល​រុករាន​កុំព្យូទ័រ​របស់​គេ​ រួច គេ​មិន​អាច​ប្រើ​កម្មវិធី Registry editor ។

កម្មវិធី​ Registry editor ជា​កម្មវិធី​ដែល​មាន​ស្រាប់​នៅ​ក្នុង​វិនដូស៍ អាច​ឱ្យ​យើង​កែ​ព័ត៌មាន​ផ្សេង​លើ​វិនដូស៍ និង​​រាល់​កម្មវិធី​ដែល​កំពុង​ប្រើ​លើ​វិនដូស៍។ ផល​ប្រយោជន៍​របស់​វា​គឺ​យើង​អាច​ប្រើ​សម្រាប់ បើក ឬ​បិទ​ កែ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ លើ​ផ្នែក​ណា​មួយ​​របស់​វិនដូស៍ ឬ​កម្មវិធី​ដែល​ដំឡើង​ក្នុង​វិនដូស៍​របស់​យើង ដូចជា​បើក Folder Options លើ​ Windows Explorer ដែល​បាន​បិទ​មិន​ឱ្យ​ប្រើ​​ដោយ​មេរោគ​ជា​ដើម ឬ​ប្រើ​តាម​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​ទៀត​ទៅ​តាម​តម្រូវការ ព្រោះ​វា​ជា Database ផ្ទុក​នូវ​ព័ត៌មាន​ទាំង​អស់។

ដើម្បី​បើក​​​វា​ឱ្យ​ប្រើ​បាន​វិញ សូម​ចូល Start > Run រួច​ចម្លង​កូដ​ខាងក្រោម​ចូល និង ចុច OK វា​នឹង​បើក​​ Registry ឱ្យ​ប្រើ​បាន​វិញ​ហើយ។

កូដ
REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f

បញ្ជាក់ ៖ លោកអ្នក​ត្រូវ​កំចាត់​មេរោគ​ឱ្យ​អស់​ពី​កុំព្យូទ័រ​ជាមុន​សិន បើ​មិន​ដូច្នោះ​ទេ មេរោគ​នឹង​នៅ​តែ​បិទ​កម្មវិធី​នេះ​ដដែល។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s