ពិធីបើកសិក្ខាសាលាអំពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍របស់កម្ពុជា

នៅថ្ងៃ ១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៨ កន្លងទៅនៅសកល​វិទ្យាល័យ វិទ្យាបច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា ឬហៅកាត់ថាសាលា Techno បាន​ប្រារព្ធពិធីបើកសិក្ខាសាលាស្តីអំពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យា​ទូរគមនាគមន៍របស់កម្ពុជាយើង​នាពេលបច្ចុបន្បន្ន ដោយមានការ ចូលរួមពី​សម្នាក់ សិស្ស និស្សិត ជាច្រើនផងដែរ។ និងដោយមានការ ចូលរួមពី​តំណាងក្រុមហ៊ុន City link ដែលជាអ្នក​ឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធី ព្រមទាំងមានការពីចូលរួមរបស់​តំណាង មន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់ វិទ្យាស្ថានបើកទូលាយ។ ក្នុងឪកាស់នោះផង​ដែរក្រុមហ៊ុន City link ដែលជាក្រុមហ៊ុន​នាំមុខគេ ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ម Internet ល្អជាងគេក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ​អំពីផលិតផលថ្មីៗ របស់ខ្លួនដែលបាន​នាំចូលមកបម្រើ ដល់​អតិថិជនរបស់ខ្លួន។ រីឯផ្នែក វិទ្យាស្ថានបើកទូលាយ វិញក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពី អត្ថប្រយោជន័នៃការ​ប្រើប្រាស់ កម្មវិធីខ្មែរយូនីកូដ របស់ខ្លួន និងបានផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធីបង្កើត កំណត់ហេតុផ្ទាល់ខ្លួនជាភាសាខ្មែរ ក្នុងបណ្តាណ Internet ផងដែរ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s