មាន​ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ​ថ្មី

សួស្ដី​ប្រិយ​មិត្ត​យូនីកូដ​ខ្មែរ

ខ្ញុំ ​មាន​សេចក្ដី​រីករាយ​ជា​ខ្លាំង​បាន​ទទួល​ពុម្ពអក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ​ថ្មី​ពី​ បង​ ហុង និង​​ប្រាប់​ពី​ដំណឹង​ដ៏​រីករាយ​មួយ​​នេះ​ដល់​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា ពុម្ព​អក្សរ​​យូនីកូដ​ខ្មែរ​ថ្មី​នេះ​អាច​​ធ្វើ​ដំណើការ​លើ Photoshop CS3 និង​កម្មវិធី​ក្រហ្វិក Design មួយ​ចំនួន​ទៀត ។

ពុម្ព​អក្សរ​ទាំង​នោះ​មាន ៖

Kh Bokor

Kh freehand

Kh Moul

ទាញយក​ពុម្ពអក្សរ

All information copy from http://sambath.wordpress.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s