កែប្រែ​ផក់ឃីតភីស៊ី​ទៅ​ជា​អាយហ្វូន iFonz v0.8.8

ជាមួយ​នឹង​បច្ចេកទេស friendly touch របស់​អាយហ្វូន (iPhone) បាន​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ពេក​ចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង។​ លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត​អាយ​ហ្វូន​​មាន​ interface និង icon គួរ​អោយ​ចាប់​ចិត្ត និងងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​បើក និង​ដំណើរ​ការ​កម្មវិធី។ ឥឡូវ​នេះ​ជាមួយ​នឹង​កម្មវិធី iFonz v0.8.8 លោកអ្នក​អាច​កែប្រែ​ផក់ឃីតភីស៊ី​របស់​អ្នក​អោយ​មាន​លក្ខណៈ​ដូច​នឹងអាយហ្វូន​ដែរ។

ឈ្មោះ​កម្មវិធី ៖ iFonz V0.8.8

ចេញផ្សាយ​ ៖​​ 29/02/2008

ដំណើរ​ការ​​ជាមួយ ៖ Windows Mobile 5.0​ និង​ Windows Mobile 6 Professional

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s