ខ្មែរ 7-Zip

ខ្មែរ 7-Zip ប្រិយ​មិត្ត​ប្រហែល​ជា​ធ្លាប់​បាន​ស្គាល់ រួច​មក​ហើយ​នូវ​កម្មវិធី​សម្រាប់​បង្រួម​ទិន្នន័យដូច​ជា WinZip ឬ WinRar ហើយ​នា​ពេល​នេះ​ខ្ញុំ​សូម​នាំ​អារម្មណ៍​ប្រិយ​មិត្ត​មក​ស្គាល់ កម្មវិធី ​ខ្មែរ 7-Zip នេះ​​ម្តង់។ នេះជា​កម្មវិធី​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​យូនីកូដ​ ដែល​ជា​ស្នាដៃ​របស់​កូន​ខ្មែរ​ពិតៗ ដែល​បាន​ខិត​ខំ​បកប្រែ​ដោយ​មាន ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការណ៍​ពីក្រុមហ៊ុន​ដែល​ជា​ម្ចាស់​កម្មវិធី​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ធ្វើ​ការ​បកប្រែ។ ហើយ​កម្មវិធី​នេះ​មាន​សារៈ​សំខាន់​ដូច​ជា អាច​បង្រួម​ទិន្នន័យ​បាន​គ្រប់​ប្រភេទ​មិន​ចាញ់​កម្មវិធី​ដទៃនោះ​ទេ មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ក្នុងការ​ប្រើ​ដោយ​មាន​ម៉ីនុយ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ ដែល​ប្រើ​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​តាម​ស្តង់ដា​របស់​ កម្មវិធី​ខ្មែរ យូនីកូដ។ អាស្រ័យ​ហេតុ​នេះ​ខ្ញុំ​សង្ឈឹម​ថា​និង​មាន​ប្រិយ​មិត្ត​ ជួយ​គាំទ្រ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​នេះ​ កាន់​តែ​ច្រើន​ជា​មិន​ខាន។ ប្រសិន​បើ​ប្រិយ​មិត្ត​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​សូម​ទំនាក់​ទំនង​មក​កាន់​ខ្ញុំ​បាទ​ ដើម្បី​ទទួល​កម្មវិធី​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។សូម​អរគុណ!


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s