វិធី​សាស្ត្រ​ក្នុង​ការ​ធ្វើឲ្យទាន់​សម័យ​កម្មវិធី​ Kaspersky

នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​ នៅប្រទេស​កម្ពុជា​គឺ​មាន​កម្មវិធី​​កំចាត់មេរោគជា​ច្រើន​ ក្នុង​នោះ​មាន​កម្មវិធី​កំចាត់​មួយ​ដែល​បច្ចុប្បន្ន​ នៅ​តាម​ហាង​អ៊ីធឺ​ណែត​មួយ​ចំនួយ​ធំ​ គឺ​បាន​គាំ​ទ្រ​ប្រើ​យ៉ាង​ខ្លាំង។ ហើយ​ក្នុង​អត្ថបទ​លើក​ខ្ញុំ​សូម​លើក​យក​ពី​វិធី​ក្នុង​ការ​ធ្វើឲ្យ​ទាន់​សម័យ កម្មវិធី​Kaspersky នៅតាមផ្ទះ ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​តភ្ជាប់ ​អ៊ីធឺ​ណែត។ ដោយ​គ្រាន់តែ​ចូល​ទៅកាន់ http://www.kaspersky.com/avupdates និង​ជ្រើរើស​បន្ត​សម្រាប់​កម្មវិធីកំចាត់​មេរោគ​ដែល​អ្នក​បាន​ប្រើ​សព្វថ្ងៃ។ ហើយ​សូមទាញ​យក កម្មវិធី​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ទាន់​សម័យ​ដូចជា Current week’s updates (av-i386-daily.zip, 1 MB ) ,Previous week’s updates
(av-i386-weekly.zip, 1.46 MB) និង​ចុង​ក្រោយ​សូម​ធ្វើ​ការ​ពន្លាត​កម្មវិធី​ទាំងអស់នោះ ហើយ​សូម​ចូល​ទៅ​ក្នុង​កម្មវិធីកំចាត់​មេរោគ ចូល​ទៅកាន់ Settings -> Service -> Update -> Configure -> សូម​ចុច​ប៊ូតុង ​Add ដើម្បី ជ្រើសទីតាំង​ដែល​ពន្លាត​ឯកសា​ធ្វើ​ឲ្យ​ទាន់​សម័យ​ -> OK ជា​ការ​ស្រេច។ បើ​មាន​ចម្ងល់​សូម​ទាក់​ទង​តាម​រយះ 011 220 408។ ព័ត៌មាន​ទទួល​បាន​ដោយ​ ឡូវ​ គឹមថេង

kis-7.jpg

mp2_setupdlocalen.gif


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s