សួរស្តី!

សូមស្វាគម៍​ប្រិយមិត្ត អ្នក​ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា​ ដែល​បាន​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​ សម្រាប់​កូន​ខ្មែរ របស់ខ្ញុំ​! បញ្ចាក់​គេហទំព័រ​នេះគឺ ប្រមូល​ផ្តុំ​នូវ​ព័ត៍មាន​​ផ្សេង​ៗ​ប្រចាំ​សប្តាហ៍ ដែល​​ទាក់​ទង​និង​វិស្ស័យ​បច្ចេក​វិទ្យា​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន។ សូម​ឲ្យ​មាន​ភាព​រីករាយ ក្នុង​ការ​ចូល​មក​ទស្សនា គេហទំព័រ​នេះ! សូមអរគុណ!

Advertisements

2 comments on “សួរស្តី!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s